Sr. ETL Developer - T-SQL /SSIS/Snowflake

Data Engineering

Sr. ETL Developer - T-SQL /SSIS/Snowflake

  • Data Engineering
  • Backend Engineering
  • Integration Services (SSIS)
  • ETL
  • Analysis Services (SSAS)
  • Snowflake
  • Microsoft SQL Server
  • SQL

TBD